Hem JDPMS Journal

Journal of dental practice and medical science är en peer-reviewed, open access-tidskrift, med en internationell redaktion. JDPMS åtar sig att snabbt publicera artiklar inom alla områden av DENTAL PRACTICE,DENTAL SCIENCES, EVIDENCE BASERAD DENTRY,PRAKSIS, MEDICINSK VETENSKAP, FORSKNINGSVETENSKAP. De typer av artiklar som accepteras inkluderar originalmanuskript, recensionsartiklar, fallrapporter och brev till redaktören.
KLINISK PATOLOGI, BIOKNEMI, MEDICINSK BIOKEMI, immunologi, patofysiologi och genomiska studier är också välkomna.

Om oss

Journal of Dental Practice and Medical Science. –

The Journal of Dental Practice and Medical Sciences är en peer-reviewad gratis online- och prenumerationsbaserad tryckt tidskrift, publicerad tre gånger på ett år. Tidskriften erbjuder en fullständig täckning av de nya koncepten och sällsynta rapporterna inom den dentala fakulteten och medicinska vetenskaperna. Tidskriften Kamagra Jelly publicerar artiklar av hög vetenskaplig merit och bredast möjliga omfattning om tandläkarpraktik och medicinsk vetenskap.

Prof. Dr. Mahendra R. Patait.

chefredaktör,

Redaktion: International Journal of Dental Practice and Medical Sciences,

3, Multicare Dental Clinic, Shantiban Garden, Bhagawati Chowk, Near Rane Nagar,

Nashik, Maharashtra – 422001, Indien.

Tel: 0091.9823185109.

E-post: [email protected]

Redaktionsrådet

Prof. Dr. Mahendra R. Patait, MDS.
Member – Western Mountain University.

Editorial Office: Int. Journal of Dental Practice And Medical Sciences

3, Multicare Dental Clinic ,Rajeev Township Road, Rajeev Nagar,

Near RaneNagar,Nashik,Maharashtra – 422001 ,India.

Dr.Ashok Patil,.MDS, Prof ,Oral Pathology.

Dr.Fareedi Mukaram Ali, MDS , Oral Surgery.

Prof.(Dr) R.K.Sharma, Dept. Of Forensic Medicine And Toxicology,AIIMS.

Prof.Dr.Yogesh Tripathi ,MBBS,MD(Medicine) PhD (Physiology).

S.M.Kadri ,MB;MPH/ICHD,FFD Fellow, Epidemiologist

Dr. Kedar Saraf,MDS, Oral Medicine And Radiology .

Prof. Dr.Suchet Khanzode , MBBS, MD.

Dr.Shiv kumar,Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr.Mayur Kamagra 100mg Oral Jelly Choudhari,MDS ,Oral Pathology.

Dr.Shruti Khanzode, Msc,PhD.

Dr.Shweta Choudhari,MDS,Pedodontia.

Dr. Ram Patait MBBS, DPH, FRSH.

Dr.SuyogTupsakhare MDS, Oral Pathology

Dr. Kinjal Shah, MDS, Endodontia.

Dr.Shilpa Sharma,MDS, Oral Medicine And Radiology .

Dr.Yashodhan Bicchu,MDS,Orthodontia

Dr.Hrushikesh Aphale, MDS,Orthodontia

Dr. Sahana S. MDS, Preventive Public Dentistry.

Dr.Mahesh Gabhane, MDS,Oral Pathology.

Dr. R.N.Mody,Prof & Head,MDS,Oral Medicine And Radiology.

Dr.Umarji Hemant,Prof & Head, MDS,Oral Medicine And Radiology.

Dr.Chandramani More, Prof & Head,MDS,Oral Medicine And Radiology.

Dr. Ranjeet Patil,Prof & Head,MDS,Oral Medicine And Radiology.

Dr.Daya Jangam,Prof & Head,MDS,Oral Medicine And Radiology.

B.M,.Deshpande,Msc,Biochemistry.

Dr.V. Ghonmode,Prof & Head MDS,Conservative Dentistry.

Dr.Prashant Pillay,Prof & Head MDS,Oral Surgery.

Dr.V.Patani ,Prof & Head MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr..Prashant Patil, Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr. Manjeet Kaur, Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr. Vibha Jain Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr.Abhijit Misal, Prof. MDS, Orthodontia.

Dr.Shrinivas Ambarkar,Prof. MDS, Orthodontia.

Dr. Deepak Rai,Prof.MDS, Orthodontia.

Dr.Rahul Bohate,Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr.Sathwane Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology .

Dr.Rinkee Mohanty,Prof.MDS,Periodontics.

Dr.Anjali Bhoyar,Prof.Prosthodontia.

Dr.Sameer Narkhede,Prof. MDS,Orthodontia.

Dr. Captain Manoj Kumar,Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr.Sonali Kadam,Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr.Jitendra Sachdeo, Prof. MDS, Oral Medicine And Radiology.

Dr. Abhijit Gurav, Prof.MDS, Periodontia.

Dr.Sunil Suresh,MDS, Prostodontia.

Dr.Dinesh Verma ,Prof.Oral Surgery.

Dr. Kiran Thorat , Prof. MBBS,MD.

Dr.kishor Sonawane,MDS ,Prof.Oral Pathology.

Dr. Sumanth KN, Prof.& Head,MDS,Oral Medicine And Radiology, Malaysia.

Dr. Bipin Sharma,MBBS, MD, ENT,Ghariyan.

Dr. Basavraj K, BDS,MDS, Oral Super Kamagra Pathology,Libya.

Dr. Asok Mathew,BDS,MDS, Oral medicine and Radiology, UAE

Dr. Nishant Vaishnav,BDS,MDS,Periodontia,Melbourn,Australia.

Dr. Bikas Pattanaik,BDS, MDS, Prostodontia, Japan.

Dr. Gouri Velankiwar,BDS,MDS, Oral medicine and Radiology, Australia.

Dr..Ramchandra Reddy,BDS,MDS, Oral medicine and Radiology, Zawiya.

Dr. Arjun Shetty,BDS,MDS, Prostodontia, Qatar.

Dr. Abdul Hameed,BDS,PhD,Egypt.

Dr. Sanju John,BDS, MDS,Orthodontia ,UAE.

Dr.FarheenUstad.. Kingdom of Saudi Arabia.

Dr . Harshada Vaishnav,Australia.

Dr.Rashmi Nayak Shenoy, Assistant Incharge,Concious Sedation Unit,UK.

Dr.Mohammed Mustafa, Kingdom of Saudi Arabia.

Miss. Rucha Bhayani,MA (English),Univ.of Durham,PhD.

Riktlinjer för författare

Journal of Dental Practice And Medical Sciences

Call for Research and Review-artiklar
International Journal of Pharmacy and Biological Sciences är en peer-reviewed internationell tidskrift som är planerad att dyka upp tre gånger om året, som publicerar innovativa forskningsarbeten inom tandläkarpraktik och medicinsk vetenskap.
Därför uppmanas motsvarande författare att nämna de grenar som faller under antingen farmaceutiska eller biologiska vetenskaper för sitt manuskript i sitt följebrev.

Inlämning av manuskriptförfattare uppmanas starkt att skicka in sitt manuskript elektroniskt via en e-postadress: [email protected] tillsammans med ett följebrev, helst av motsvarande författare eller första författare.

Varje manuskript kommer att förses med ett manuskript-ID och all korrespondens görs via e-post. För inlämning av reviderade manuskript och frågor angående manuskriptstatus eller andra frågor, vänligen kontakta oss på [email protected] och hänvisa till ditt manuskript-ID.
Följebrev: Under inlämning av artikeln bör ett följebrev inkluderas med

Författarnas fullständiga adress och telefonnummer.
Typen av artikel (forskning eller recension) tillsammans med titeln och avsnittet under vilken artikeln ska publiceras.
Motsvarande författare bör nämna åtagandet att om några utförda djurstudier var i enlighet med deras land eller institutionella etiska kommitté och även ange att manuskriptet inte har publicerats någon annanstans (förutom i form av ett sammandrag eller som en del av en publicerad föreläsning eller akademisk avhandling).
Förberedelse av manuskript
(För forskningsartiklar)
Manuskriptet ska vara maskinskrivet i 12 teckenstorlekar, dubbelt spridda, med marginaler på minst 2 cm på alla sidor. Sidorna bör numreras i följd, med början på titelsidan och ärendet ordnat i följande ordning: Titelsida, Sammanfattning, Nyckelord, Avsnitt (Inledning, Material och Metoder, Resultat och diskussion, Slutsatser), Tack, Referenser, Tabeller och Figurer längs med bildtext och legender. Forskningsartiklar bör ha mer än 10 sidor och recensionsartiklar i intervallet 5-10 sidor.
Titelsida:
Titelsidan innehåller titeln på manuskriptet i fetstil, skiftläge för titeln (teckenstorlek 12), namnen på författarna i normal skrift, titel skiftläge (teckenstorlek 11) följt av adressen till författare i normal skrift, skiftläge i titeln (teckenstorlek 11) ). Författarnas namn ska anges som initialer följt av efternamn. Fullständiga namn kan anges i vissa fall för att undvika förvirring. Följt av författarnamnen, vänligen ange den fullständiga postadressen eller adresserna med pinkodnummer till den Kamagra Brustabletter eller de platser där forskningsarbetet har utförts. Om publikationen härstammar från flera institut bör varje författares tillhörighet tydligt anges genom att använda arabiska siffror med upphöjda siffror efter namnet och före institutet. Den författare som korrespondensen ska riktas till ska anges med en asterisk. I det nedre vänstra hörnet av denna sida, vänligen nämn ”*Motsvarande författare” och ange telefonnummer och faxnummer till forskningsinstitution/högskola och funktionella e-postadress till motsvarande författare till vilken all korrespondens (inklusive pentrybevis) ska skickas .

Avsnitt:
Manuskript bör delas in i följande avsnitt:
Titlar (normalt ansikte, versaler) och undertexter i varje avsnitt (fetstil, gemener):

Abstrakt:
Ett sammandrag som inte överstiger 250 ord (för korta kommunikationer mellan 60 och 80 ord) ska tillhandahållas på ett separat ark. Sammanfattning ska innehålla mål, metoder, resultat och slutsatser.

Nyckelord:
Upp till 4-6 nyckelord måste anges i alfabetisk ordning, gärna hämtade från Index Medicus. Dessa nyckelord ska skrivas i slutet av sammanfattningen.

Introduktion:
Det bör vara en kortfattad redogörelse för bakgrunden till det presenterade arbetet, inklusive relevant tidigare arbete, med lämpliga referenser. Det bör startas på en separat sida efter nyckelord.

Material och metoder:
Den ska startas som en fortsättning på introduktionen på samma sida. Alla viktiga material och utrustningar, tillverkarens namn och, om möjligt, platsen bör tillhandahållas. De huvudsakliga metoderna som används ska kortfattat beskrivas med hänvisningar. Nya metoder eller väsentligt modifierade metoder kan beskrivas tillräckligt detaljerat. Den statistiska metoden och den valda signifikansnivån ska tydligt anges.
Resultat och diskussion:
De viktiga resultaten av arbetet bör tydligt framgå och vid behov illustreras med tabeller och figurer. Den statistiska behandlingen av uppgifter och faktorernas signifikansnivå bör anges där så är nödvändigt. Diskussionen bör behandla tolkningen av resultat, göra läsarna till förståelse för problemet och bör vara logisk. Omfattningen av resultaten, som behöver undersökas ytterligare, skulle också kunna behandlas. Digitala filer rekommenderas för reproduktion av högsta kvalitet och bör följa följande riktlinjer.

300 dpi eller högre storlek för att passa journalsida
JPEG, GIF, TIFF och PDF-format är att föredra)
Bekräftelse (om någon)
Slutsatser:
Sammanfattar kortfattat de huvudsakliga slutsatserna av arbetet och lyfter fram de bredare konsekvenserna. Detta avsnitt bör inte bara duplicera abstraktet.
Bekräftelser: Bekräftelser såväl som information om finansieringskällor kan tillhandahållas.

Referenser:
Litteraturcitat i texten måste presenteras i numerisk ordning och bör sättas inom hakparenteser, alltså [1,12]. Den citerade litteraturen är också samlad i nummerordning i slutet av manuskriptet under rubriken ”Referenser”. Titlar på tidskrifter bör förkortas enligt ’Medline Index 2007’, som kan laddas ner här (i PDF). Den förkortade titeln och volymnumret ska stå i kursiv stil. Endast de tidningar och böcker som har publicerats eller tryckts får citeras. Vänligen ange DOI (Digital Object Identifier) ​​om papperet ännu inte är i tryck. Observera att webbadresser inte får finnas med som referens, utan ska infogas i texten direkt efter informationen som de hänvisar till.

Observera följande exempel.
Tidskrifter:
[1] Gregoriadis G., Engineering liposomes for drug delivery: progress and problem. Trends Biotechnol, 13 (12): 527–537, (1995)

Böcker:
[1] Joseph R. Robinson och Vincent HL Lee, Ed. Controlled Drug Delivery Fundamentals and applications, 2nd Edn, Vol 29, Lippincott Williams’s publisher: 555–561, (1994)
[2] Myers, R.H., Montgomery, D., Response Surface Methodology, Wiley, New York 1995.

Kapitel i en bok:
[1] Brown, M.B., Traynor, M.J., Martin, G.P., Akomeah, F.K., i: Jain, K.K., Walker, J.M. (Eds.), Drug Delivery Systems, Humana Press, USA 2008, s. 119-140.

För patentreferens:
[1]H. Aviv, D. Friedman, A. Bar-Ilan och M. Vered. Submikrona emulsioner som vehiklar för okulär läkemedelstillförsel, U.S. Patent US 5496811, 1996.

Tabeller:
Bör var och en skrivas på en separat sida, numrerad i följd med textens brödtext. Tabeller bör ha en kort, beskrivande bildtext. De bör endast formateras med horisontella linjer: vertikala linjer krävs inte. Fotnoter till tabeller ska anges med a), b), c) etc. och skrivas på samma sida som tabellen.
Siffror:
Bör finnas på separata sidor men inte infogat i texten. Alla siffror måste hänvisas till i texten och numreras med arabiska siffror i den ordning de citeras. Varje figur måste åtföljas av en förklaring som i detalj förklarar figurens innehåll och ska skrivas under figurerna. Grafer och stapeldiagram ska helst framställas med Microsoft Excel och skickas in som Excel-diagram inklistrade i Word. Alternativt kan fotografier skickas in som JPEG-bilder. Nycklar till symboler, förkortningar, pilar, siffror eller bokstäver som används i illustrationerna ska inte skrivas på själva illustrationen utan ska tydligt förklaras i förklaringen. Undvik att sätta in en ruta med nyckel till symboler, i figuren eller under figuren. Alla tabeller och figurer bildtexter och förklaringar ska skrivas på en separat sida.

Granska artikel
Organisationen av recensionsartikeln är efter författarens gottfinnande och måste vara på en längd på 3000 ord exklusive referenser och abstrakt. Abstrakt och nyckelord krävs. Tabeller, figurer, illustrationer och referenser ska ordnas enligt forskningsrapporter.

Galleribevis
Galleribevis skickas till den utsedda författaren via e-post. De måste kontrolleras noggrant och returnera det reviderade manuskriptet inom 48 timmar efter mottagandet.

Upphovsrätt (COPY RIGHT FORMULAR)
Författare uppmanas att underteckna ett garanti- och upphovsrättsavtal när de har accepterat deras manuskript, innan manuskriptet kan publiceras. Upphovsrättsformuläret kan laddas ner här (i PDF). Inlämning av din uppsats till denna tidskrift innebär att uppsatsen inte är under inlämning för publicering någon annanstans. Material som tidigare har upphovsrättsskyddat, publicerat eller accepterat

Varukorg