Tabletter mot erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion (ED) eller sexuell impotens definieras som en mans oförmåga att uppnå eller bibehålla en erektion som är tillräckligt stark för samlag.

För att den normala erektionsprocessen i penis ska kunna ske måste blod fylla penis och på så sätt göra den erigerad. Detta sker när en man är sexuellt upphetsad, vilket gör att blodkärlen i penis slappnar av och därmed fylls med blod som strömmar genom artärerna.

För män med impotens är denna process nedsatt på grund av ett psykiskt eller hälsomässigt tillstånd. Penisens erektion är antingen svår att uppnå och/eller är kortvarig efter att den uppnåtts, och detta kan ha en direkt inverkan på patientens sexuella hälsa.

Läkemedel mot erektil dysfunktion har funnits på läkemedelsmarknaden sedan mer än trettio år tillbaka, med början med lanseringen av sildenafil som det första godkända ED-läkemedlet. Sedan dess har andra terapier godkänts för behandling av dessa symtom, vissa med längre verkningstid och andra med större styrka.

Oavsett vilket läkemedel du väljer att köpa för behandling av impotens är det en värdefull handling eftersom dessa tabletter är utformade just för att lindra ED samt för att återställa balansen i ens sexliv och allmänna hälsa också.

Vad är tabletter mot erektil dysfunktion?


Ett läkemedel mot erektil dysfunktion är ett terapeutiskt preparat som utvecklats för att förbättra blodflödet i penis.
För att framkalla en erektion fungerar dessa tabletter genom att hämma enzymet PDE5 (fosfodiesteras typ 5). Detta enzym är allestädes närvarande i kroppen men finns oftast i penisvävnaden, och PDE5:s roll är att bryta ned ett ämne som kallas cGMP. När detta läkemedel administreras sker dock inte metaboliseringen av cGMP eftersom denna process hämmas, vilket gör att cGMP:s roll kan fortsätta och att vävnaderna i penis därmed förblir avslappnade och även fyllda med blod.
Dessa ED-piller fungerar dock inte helt på egen hand, de kräver sexuell stimulering för att deras terapeutiska fördelar ska komma till sin rätt. Sexuell upphetsning frigör kväveoxid i den manliga hjärnan och denna kemikalie är ansvarig för att höja koncentrationen av cGMP i kroppen. Om kväveoxid inte frigörs genom sexuell stimulering kan detta läkemedel inte aktiveras och åstadkomma sin terapeutiska verkan.
Hur lång tid tar det för tabletter mot erektil dysfunktion att verka?
Verkningsstarten för läkemedel mot erektil dysfunktion är beroende av vilken typ av terapi du använder. Till exempel tar sildenafiltabletter (varumärke, Viagra) cirka 30 minuter för att framkalla en erektion, men effekterna av detta läkemedel kan pågå i allt från fyra till åtta timmar. Å andra sidan har tadalafil (varumärke, Cialis) en längre verkningstid (det tar ungefär två timmar att verka) men den terapeutiska effekten av dessa tabletter kan pågå i över 36 timmar.

Att bestämma vilket märke man ska använda innebär att man bestämmer hur snabbt man vill att de ska verka eller hur länge man vill att de ska hålla. Om du vill ha ett snabbt verkande läkemedel bör du välja ett märke som har en kort verkningstid, som Viagra, eftersom dessa piller kan göra det möjligt för dig att delta i sexuell aktivitet lika kort tid efter att du tagit dem.

Om du däremot vill ha mer spontanitet när det gäller ditt sexliv, vilket innebär att du vill att läkemedlets effekter ska vara långvariga så att du inte begränsas av den terapeutiska verkanens varaktighet, bör du välja ett märke som Cialis eftersom detta läkemedel kan hålla i upp till 36 timmar och ge dig den sexuella frihet du behöver.

Varför ska jag använda tabletter mot erektil dysfunktion?


Enligt en professor i urologi vid Northshore University Health System och University of Chicago är ED-behandlingar ofta underutnyttjade eftersom endast 25 % av männen faktiskt behandlas för symtomen på impotens.

Konsekvenserna av sexuell impotens påverkar inte bara den manliga befolkningen utan även deras partner. Komplikationerna av denna störning kan leda till:

Ett otillfredsställande sexliv: Sexuell hälsa är en viktig aspekt av livet. Det har föreslagits att ett bra sexliv kan ha direkta effekter på ens känslomässiga, mentala och även fysiska välbefinnande. Några av de fysiska fördelarna med ett hälsosamt sexliv är bättre immunförsvar och hjärthälsa, förbättrad kondition och även smärtlindring.
Problem med låg självkänsla: Att inte kunna prestera sexuellt kan påverka en mans självförtroende för sin förmåga att tillfredsställa sin partner. Detta kan leda till låg självkänsla, vilket också kan leda till andra negativa konsekvenser. Enligt Sexual Dysfunction Association (tidigare känd som Impotence Association) avslöjade 62 % av deltagarna i en onlineundersökning, med denna sexuella störning, att dysfunktionen påverkade deras självkänsla negativt.


Är tabletter för erektil dysfunktion säkra?


Ett läkemedel mot erektil dysfunktion, såsom Kamagra som är godkänt för impotensbehandling, anses i allmänhet vara säkert. I en studie som utvärderade effekten av sildenafil genom globala studier (Egypten och Sydafrika) fann man att dessa tabletter var effektiva under en 12 veckors behandlingsperiod för män med olika etiologier av ED.

Denna studie visade vidare att detta läkemedel också var säkert och väl tolererat bland studiepopulationen, med en låg förekomst av biverkningar som rapporterades liksom en låg förekomst av behandlingsavbrott från de kliniska studierna.

ED-tabletter, som dessa, är användbara på grund av deras gynnsamma egenskaper, som hög selektivitet för PDE5. Dessutom har dessa tabletter låg PDE-aktivitet i kardiovaskulär vävnad, vilket gör att det är osannolikt att de har ett samband med kardiovaskulära händelser. Detta är ett bevis på säkerheten hos dessa läkemedel, som endast försämras vid samtidig användning av nitratläkemedel, alkohol, rekreationsdroger eller andra terapier med liknande verkningsmekanismer.

Sammantaget är de potentiella riskerna och biverkningarna av dessa ED-läkemedel relativt låga och ingen jämförelse med de konsekvenser och komplikationer som den sexuella störningen medför för en individs kropp och sinne. I de flesta fall uppväger fördelarna med en ED-behandling vida riskerna den terapeutiska.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Varukorg